ن دوره‌ شامل آموزش روش صحیح کشیدن الگو و آشنایی با ابزار های چرم دوزی است و از مراحل مبتدی تا پیشرفته به شرکت کنندگان این دوره ارزشمند تمامی این مباحث را آموزش می‌دهیم. چرم دوزی از گذشته تا به امروز به عنوان یک هنر مهم در میان ایرانیان شناخته شده است. اما امروزه محصولات