ث روشنایی محیط و اینکه به چه شکل روشنایی را هوشمند کنید ، بحث کنترل گرمایش و سرمایش ، بحث سیستم های ورودی-خروجی یا همان اکسس کنترل ها ، بحث دزدگیر ، دوربین و اعلام حریق و… را بصورت هوشم