درجه دو نیز شامل آموزش سیم کشی خودرو می باشد اما چون اصول اولیه کارکرد ماشین های پی تی پی یا ماشین های معمولی با ماشین های مالتی پلکس تفاوت دارد قائدتا نقشه خوانی آنها هم متفاوت است. به همین دلیل شبکه های مختلف ماشین های مالتی پلکس را در دوره آموزش صفر تا صد برق خودرو درجه یک